Fundació la Caixa Programa de Actividades Culturales de Impacto Social Divendres, 28 de maig del 2010 Cultura i Espectacles   Entendre la música del segle XXI Marta Porter La música contemporània ha patit i segueix patint, des de fa més de 40 anys, el desconcert del públic.  L'evolució musical cap a la atonalitat, el serialisme i les noves tècniques interpretatives van allunyar el  públic dels nous compositors. Passat el temps, sembla que públic i compositors comencen a reconciliar-se i  les sales de concerts a poc a poc recuperen aquelles composicions que en el seu moment van ser titllades  d'incomprensibles.  Una d'aquelles pianistes, amb una sòlida carrera internacional i un interès especial en la música  contemporània, intèrpret de la música de Joan Guinjoan, Josep Solé, Mestres Quadreny i Xavier  Montsalvatge, és Liliana Maffiotte, que, després de vint anys com a catedràtica al Conservatori Superior de  Música de Barcelona, edita ara un llibre-disc de contes on explica als neòfits què és i com es toca la música  contemporània, i que ha titulat Piano actual. Contes musicals per a nens de 7 a 99 anys (Ed. Boileau).  "La idea és escoltar els sons per recordar-los després, quan s'escolten dins una peça sencera, i mostrar com  es poden tocar, que és molt senzill", explica Maffiotte. Més enllà d'aquests 15 contes breus, dels quals hi ha la partitura, la manera de tocar-la, el text en català,  castellà i anglès i l'enregistrament en un CD, el llibre també incorpora un glossari i exercicis per aprendre a  tocar els clàssics moviments pianístics de la música contemporània: clústers, mans simultànies, encreuades,  avantbraç, punys, glissandi, etc.  Maffiotte, en col·laboració amb l'Obra Social de la Fundació La Caixa, ja ha portat el seu programa als nens i  pares del Casal del Raval i ara ho farà a la Fundació Catalana de la Síndrome Down i l'Hospital de Sant Joan  de Déu. India L.Maffiotte con Federico Mayor Zaragoza. Granada @ Copyright lilianamaffiotte